sid.2

Då var det dags för återmontering.

Färdigt resultat.

<- sid.1