Volvo 144 Aut. -70

Denna något ovanliga högerstyrda 144 automat behövde ses över inför besiktning och därefter en maskinpolering med lackkonservering.