Sid. 6

Bilen har nu besiktats utan anmärkning.

<– Sid. 5