Sid. 2

Ramen har klarat sig bra från rost men karossen behöver lite översyn.
Vänster bakskärm har varit demonterad och lagad sedan tidigare men denna lagning var inte lyckad då hela formen på skärmen hade förändrats.
En ny skärminfästning valsades fram i ”Engelska hjulet”

och de gamla lagningarna skars bort..

<– Sid. 1                                                                                       Sid. 3 –>