sid.8

Detta projektet är nu klart för våran del.
Övrig montering kommer ägaren att ombesörja själv.

<- sid. 7