sid. 4

Inpassning och montering av bakparti och skärmar.

Det som göms i spackel kommer fram vid slipning!!
Vänster sida har varit krockad och upplagad med spackel.

sid. 5 ->