sid. 2

Frontplåten har varit utsatt för skada som man tidigare hade spacklat upp!!

Batterilådan är ett utsatt ställe som ofta rostar.

Båda främre tvärbalkarna har lagats upp.

Rostig främre tröskel.

<- sid.1                                                                           sid. 3 ->