sid. 1

Denna bilen kommer att genomgå en karossrenovering:
Karossen är rostig i bakskärmar och bakparti. Detta kommer att bytas ut.
Front och motorhuv kommer att riktas och repareras.
Även golvet och tvärbalkar kommer att rostlagas.
Därefter kommer bilen att hellackeras.

En äldre lagning av infästningen för huv gångjärnen på motorhuven har bytts ut.

sid. 2 ->