Sid.2

Rostiga balkar och golv byts ut och några gamla lagningar. Denna bilen har varit rostlagad ett flertal gånger.

<- Sid. 1                                                                                                              Sid. 3 ->