sid. 4

Alla 4 dörrar behöver rostlagas.

Tillverkning av plåt till rostig dörrsida

sid. 5 ->

<- sid. 3