Sid. 2

Vänster framskärm har man tidigare lagat med spackel…

Trösklar samt nederdel av fram- och bakskärm lackerade.

<– Sid. 1