sid.5

Bakre plåten har varit utsatt för en reparation vid något tillfälle och därmed är den spacklad och även rostig. Hela plåten kommer att bytas ut mot en ny.

Här kommer en liten kort överblick av vad som väntar på vänstersidan 🙂

Tröskeln på denna sidan är i bedrövligt skick. Det är bara att byta ut inre och yttre tröskelplåt samt bottensvällaren.

Då var det golvet som behöver lagas och tvärbalken byts ut.

A-stolpens nedre del är dålig och lagas med 2mm plåt, även torpedsidan byts ut.

Rutramen lagas med hjälp av en “donator” plåt.

Karossen är nu rostfri… 🙂

Dörrar, skärmar, huv och front är nu injusterade på karossen. Så nu är det bara att demontera allt igen och förbereda inför lackelackering.

Lite blästring behövs…

Lacken måste slipas bort där man kan misstänka underliggande rost.

Nu är bilen klar för att börja lackeras.

Tillbaka