sid.3

Som sagt viktigt att byta bromsvätskan.
Så här såg det ut i huvudkopplingscylinder.
Dessa går givetvis också att renovera.
Detta är nivågivaren för bensintanken.
Den är för ömtålig för att blästras så ett gammalt knep testades..
Den fick bada i Cola under natten.
Citronsyran i drycken avlägsnade all rost..

<- sid.2                                                            sid.4 ->