sid.2

 

.

Rostlagning av framskärmar.

Skärmarna lackas med röd Volvo 46 på insidan.

<- sid.1                                                                     sid.3 ->