sid.1

Detta projektet var i ganska bra skick innan renoveringen på börjades.
Bilen hade gått ca 12000 mil.
Dock fanns det rostangrepp på de klassiska ställena.
Efter det att rosten lagats lackerades bilen i delar. D.v.s hela bilen lackades in- och utvändigt.
Även ny golvbeklädnad och renoverade stolar sattes in. Allt detta för att ge nybilskänslan tillbaka

sid.2->